Dane publiczne

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. „o dostępie do informacji publicznej” (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. udostępnia informacje publiczne o:

Zasady funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy kierowane do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. związane z prowadzoną działalnością oraz świadczeniem usług, przyjmowane są przez Biuro Obsługi Klienta i kierowane do załatwienia przez:

1) Dział Techniczny– w zakresie dotyczącym:

 • odbiorów technicznych,
 • uzgadniania dokumentacji technicznej,
 • rozliczenia energii elektrycznej i wody,
 • sprzedaży żużla,
 • ochrony środowiska,
 • zaopatrzenia.

Dane kontaktowe:

 • Kierownik – tel.: 61 428 45 75: 723 343 012,
 • Dział Techniczny – tel.: 61 428 45 73; 61 428 45 77; 723 343 006,

Adresy poczty elektronicznej: techniczny@pec.gniezno.pl; os@pec.gniezno.pl, zaopatrzenie@pec.gniezno.pl
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

2) Dział Przesyłu– w zakresie dotyczącym:

 • wydawania warunków technicznych,
 • wniosków i zleceń na dostawę energii cieplnej,
 • odczytów liczników ciepła,
 • legalizacji liczników ciepła,
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej,
 • dostarczania ciepła.

Dane kontaktowe:

 • Kierownik – tel.: 61 428 45 58; 606 343 004,
 • Dział Przesyłu – tel.: 61 428 45 56, 61 428 45 57,

Adres poczty elektronicznej: przesyl@pec.gniezno.pl;
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00. Pogotowie ciepłownicze: 606 343 005; 61 428 45 55.

3) Dział Sprzedaży i Marketingu– w zakresie dotyczącym:

 • umów na dostarczanie energii cieplnej,
 • faktur związanych z dostarczaniem energii cieplnej,

Dane kontaktowe:

 • Kierownik oraz Dział Sprzedaży i Marketingu – tel.: 61 428 45 68,
 • Dział Techniczny – tel.: 61 428 45 73; 61 428 45 77; 723 343 006,

Adres poczty elektronicznej: ekonomiczny@pec.gniezno.pl;
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

Biuro Obsługi Klienta – Gniezno, ul. Staszica 13, pokój nr 1, Tel.: 0-61 428 45 62. Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

Wpłaty i wypłaty gotówki
Kasa – Gniezno, ul. Staszica 13, pokój nr 1.
Tel: 61 428 45 62.
Czynna od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 8:00 do 14:00.

Korespondencja
Wszelka korespondencja kierowana do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. jest rejestrowana w sekretariacie, a po dekretacji – jest przekazywana komórkom organizacyjnym merytorycznie właściwym do rozpatrywania danego zakresu spraw.
Dane kontaktowe: Tel.: 61 428 45 51, tel./fax: 61 428 45 54
Adres poczty elektronicznej: pec@pec.gniezno.pl
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
Wszystkie sprawy kierowane do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. związane z prowadzoną działalnością oraz świadczeniem usług, załatwiane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności ich zgłaszania. Stan przyjmowanych spraw można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta – Gniezno, ul. Staszica 13, pokój nr 1, tel.: 61 428 45 62.
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

W sprawie korespondencji kierowanej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. należy kontaktować się z sekretariatem.
Tel.: 61 428 45 50, tel./fax: 61 428 45 54
Czynne od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godz. od 7:00 do 15:00.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz o sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych udziela kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego, telefon: 61 428 45 65, telefon komórkowy: 0 723 343 014, adresy poczty elektronicznej: organizacyjny@pec.gniezno.pl