Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem, posiadającym 100% udziałów (14 783 udziałów po 1000 zł – 14 783 000 zł) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Miasto Gniezno, reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Rada Nadzorcza 

Przewodniczący: Dariusz Zamiar
Z-ca Przewodniczącego: Marek Borowicz
Członek: Marcin Śliwiński
Członek: Zbigniew Przybylski, Przedstawiciel PEC w Gnieźnie
Członek: Piotr Kupś, Przedstawiciel PEC w Gnieźnie

Zarząd

Prezes

Prezes Zarządu: Jarosław Grobelny

Nr pokoju: 13, Godziny urzędowania: 700 – 1500.
Adres e-mail: pec@pec.gniezno.pl

Prokurenci

Żaneta Kędziora – Wróblewska

Andrzej Ratajczak

 

Sposób reprezentacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnionymi są:

  • w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Prokurentów łącznie
  • w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes Zarządu i drugi członek Zarządu samodzielnie
  • w przypadku trzy i więcej osobowego Zarządu Spółki – samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie