Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników
Jedynym wspólnikiem, posiadającym 100% udziałów (14 120 udziałów po 1000 zł – 14 120 000 zł) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Miasto Gniezno, reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Gniezna.

Rada Nadzorcza 
Przewodniczący: Dariusz Zamiar
Z-ca Przewodniczącego: Danuta Sassek, Przedstawiciel PEC w Gnieźnie
Członek: Artur Ratuszny, Przedstawiciel PEC w Gnieźnie
Członek: Marcin Śliwiński
Członek: Marek Borowicz

Zarząd

Prezes Zarządu: Piotr Staśkiewicz
Nr pokoju: 13, Godziny urzędowania: 700 – 1500.
Adres e-mail: pstaskiewicz@pec.gniezno.pl

Sposób reprezentacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.
Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawnionymi są:

  • w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
  • w przypadku Zarządu dwuosobowego – Prezes Zarządu i drugi członek Zarządu samodzielnie,
  • w przypadku trzy i więcej osobowego Zarządu Spółki – samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.