Status prawny spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy
ul. Staszica 13 jest osobą prawną działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
PEC w Gnieźnie jest jednostką samodzielną.

Aktem notarialnym z dnia 19 czerwca 1992 r. rep. A: 2131/92 dokonano przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – zestawienie tekstu jednolitego aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt Notarialny z dnia 5 lutego 1998 r. repertorium A: 412/98.

Dnia 29 czerwca 2001 r. wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000023463 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Sygnatura sprawy: PO.XXI NS-REJ.KRS/3490/1/509).

Umowa Spółki z dnia 19.06.1992 r.; Notariusz – Elżbieta Gruszka, Kancelaria Notarialna w Gnieźnie, ul. Franciszkańska, NR REP.: A NR 2131/92.

Aktualnie właściwym wg obszaru dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 120 000 zł i dzieli się na 14 120 udziałów.