Strefa pracowników

Skuteczne komunikowanie się wewnątrz firmy odgrywa istotną rolę w sprawnym jej funkcjonowaniu.
W dobie społeczeństwa opartego na informacji, tzw. „społeczeństwa informacyjnego” niezbędne jest zapewnienie możliwości komunikowania się bez względu na miejsce i czas, tak aby każdy mógł swobodnie wybrać moment, w którym będzie chciał odebrać lub przekazać istotne dla siebie oraz dla firmy informacje.
Jest to szczególnie istotne w przypadku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, które prowadzi działalność w kilku obiektach na terenie miasta Gniezna oraz na terenie Pobiedzisk, w systemie zmianowym i bezpośrednie komunikowanie się ze wszystkimi pracownikami jednocześnie jest często utrudnione.
Mając na uwadze potrzebę sprawnego i skutecznego komunikowania się, poza dotychczas wykorzystywanymi sposobami przekazywania informacji postanowiliśmy wykorzystać Internet.
W „Strefie pracowników” każdy z pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. ma dostęp do modułu „e-Pracownik”. Administratorem modułu „e-Pracownik” jest Dział Organizacyjno – Prawny. W razie wątpliwości lub uwag na temat „Strefy pracowników”, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 61 428 45 72.

Uwaga:

Strefa pracowników jest przeznaczona
dla zalogowanych pracowników.
Innych Użytkowników prosimy o opuszczenie
Strefy i zapoznanie się z innymi zakładkami
naszej strony internetowej.

Pracownicy, u których pojawią się problemy
z logowaniem się proszeni są o kontakt
telefoniczny: 61 428 45 72.