Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. powstało 1 lipca 1992 r. z przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego – Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Przedsiębiorstwo prowadzi jednak swoją działalność już od 1975 roku. Najważniejsze daty z historii przedsiębiorstwa to:

 • 1 kwietnia 1975 – Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie,
 • 1 sierpnia 1975 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu, Oddział Energetyki Cieplnej w Gnieźnie,
 • 1 lipca 1976 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Poznaniu, Zakład Produkcji nr V w Gnieźnie,
 • 1 października 1984 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jako samodzielne przedsiębiorstwo komunalne,
 • 1 lipca 1992 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak już wspomniano historia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sięga 1975 roku.
W dniu 1 kwietnia 1975 r. na mocy zarządzenia nr 31/75 Wojewody Poznańskiego z dnia 11 marca 1975 r. utworzone zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Fabrycznej 7, którego przedmiotem działania było prowadzenie gospodarki cieplnej dla potrzeb użytkowników lokali, a w szczególności:

 • produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż energii cieplnej,
 • świadczenie usług w zakresie ciepłownictwa,
 • eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie przedsiębiorstwa,
 • programowanie rozwoju urządzeń ciepłowniczych na terenie województwa poznańskiego.

OPEC Gniezno prowadziło działalność na terenie miast: Gniezno, Konin i Piła oraz powiatów: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Konin, Międzychód, Nowy Tomyśl, Oborniki, Słupca, Środa, Szamotuły, Trzcianka, Wągrowiec i Września. Stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa powierzono Panu inż. Zygmuntowi Szorcz.
Krótki byt OPEC Gniezno zakończył się wraz z wydaniem w dniu 11 lipca 1975 r. zarządzenia nr 101/75 Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w tym i Oddziału Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.
Na mocy powyższego zarządzenia z dniem 1 sierpnia 1975 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie zostało przejęte przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu. Na koniec 1975 roku w Oddziale Energetyki Cieplnej w Gnieźnie zatrudnionych było 157 osób (w tym 37 osób na okres sezonu grzewczego).
Na mocy §5 pkt. 2 zarządzenia nr 69/76 z dnia 22 czerwca 1976 r. Wojewody Poznańskiego
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a w tym wyodrębnionego Zakładu Produkcji nr V w Gnieźnie z dniem 1 lipca 1976 r., Oddział Energetyki Cieplnej
w Gnieźnie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu przejęty został przez WPEC Poznań i dalej działalność prowadził jako Zakład Produkcji nr V w Gnieźnie. Dalsze zmiany nastąpiły w 1978 r. Zgodnie z panującą wówczas modą na „centralizację władzy” Zakład Energetyki Cieplnej nr V w Gnieźnie na mocy zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu z dniem 1 lipca 1978 r. pozbawiony został pełnego rozrachunku gospodarczego. W tej formie organizacyjno-prawnej działał do 1984 r., kiedy to z inicjatywy załogi podjęte zostały działania zmierzające do usamodzielnienia się przedsiębiorstwa. Zarządzeniem nr 68/84 Wojewody Poznańskiego z dnia 5 września 1984 r. w sprawie wyłączenia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Poznaniu jednostki organizacyjnej – Zakładu Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, w dniu 30 września 1984 r. nastąpiło przekazanie przez WPEC Poznań mienia stanowiącego wyposażenie nowo utworzonego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie.
Aktem kreującym samodzielny byt przedsiębiorstwa było zarządzenie nr 69/84 Wojewody Poznańskiego z dnia 5 września 1984 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Na mocy tego zarządzenia z dniem 1 października 1984 r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, które zakresem działalności obejmowało następujące miasta i gminy: Gniezno, Miłosław, Pobiedziska i Wrześnię. Powyższe zarządzenie normowało również przedmiot działania Przedsiębiorstwa, który był następujący:

 • produkcja i zakup energii cieplnej oraz przesyłanie jej i sprzedaż odbiorcom,
 • eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń cieplnych.

W dniu 1 października 1984 r. przedsiębiorstwo zatrudniało 238 pracowników oraz dysponowało 88 kotłowniami (wszystkie były opalane węglem) o łącznej mocy zainstalowanej 186,2637 MW.
W dniu 1 października 1984 r. na zebraniu Załogi przyjęty został Statut Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, który następnie zatwierdzony został przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Na mocy decyzji 18/84 Wojewody Poznańskiego z dnia 5 września 1984 r. w sprawie przekazania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Prezydentowi Miasta Gniezna, z dniem 1 października 1984 r. nadzór nad przedsiębiorstwem przekazano Prezydentowi Miasta Gniezna.
W dniu 16 listopada 1984 r. przedsiębiorstwo wpisane zostało do rejestru Przedsiębiorstw Państwowych pod nr PP 349. Dyrektorem przedsiębiorstwa został Pan mgr Kazimierz Woźniak.
Na mocy uchwały nr XV/80/91 Rady Miejskiej w Gnieźnie z dnia 22 czerwca 1991 r. z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie wyłączona została jednostka organizacyjna – Zakład Energetyki Cieplnej we Wrześni i utworzone zostało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrześni, które swoim zakresem działania objęło miasto Wrześnię i gminę Miłosław.
Wraz z wyłączeniem ZEC Września stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu z 378 do 280 osób. Z 97 eksploatowanych wówczas kotłowni o mocy zainstalowanej 190,4691 MW do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Wrześni przekazano 10 kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 44,3084 MW.
Zasięg działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie obejmował wyłącznie Gniezno i Pobiedziska. Stan taki trwa do dnia dzisiejszego.
27 lutego 1992 r. Zarząd Miasta Gniezna wyraził zgodę na przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Aktem notarialnym nr repertorium A 2131/92 z dnia 19 czerwca 1992 r. Kancelarii Notarialnej Elżbiety Gruszki w Gnieźnie przekształcono przedsiębiorstwo w jednoosobową Spółkę Miasta Gniezna o nazwie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydz. XI Gospodarczy – Sekcja Spraw Rejestrowych z dnia 30 czerwca 1992 r. (sygn. akt XI Ns Rej. PP 404/92) Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dziale B pod numerem 6989.
Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie rozpoczęło działalność 1 lipca 1992 r.
W dniu 1 lipca 1992 r. zatrudnionych było 279 osób. W momencie powstania Spółka dysponowała 85 kotłowniami (wszystkie były opalane węglem) o łącznej mocy zainstalowanej 145,7886 MW. Na dzień 25 marca 2024 r. zatrudnione było 88 osób. Moc zainstalowana we wszystkich źródłach ciepła wynosiła 90,292 MW. Spółka dysponowała dwiema ciepłowniami C-13 i C-14 oraz 9 lokalnymi kotłowniami gazowymi.

PEC – Doświadczenie, które procentuje…