Struktura właścicielska

Jedynym udziałowcem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada Miasto Gniezno, reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta Gniezna. Posiada ono 14 120 udziałów po 1000 zł – 14 120 000 zł.