Cennik żużla

 

Cena netto za 1 tonę wynosi 5,00 zł (6,15 zł brutto).
Cena żużla z dowozem na całkowitej długości trasy 10 km wynosi 16,00 zł netto za tonę (19,68 zł brutto).
 
Dla ilości powyżej 1000 t:
Cena netto za 1 tonę z własnym transportem i załadunkiem wynosi 1,00 zł (1,23 zł brutto).
Cena netto za 1 tonę z własnym transportem wynosi 3,00 zł (3,69 zł brutto).
 
Wniosek o zakup żużla dostępny jest w sekretariacie siedziby spółki przy ul. Staszica 13 w Gnieźnie lub na stronie internetowej www.pec.gniezno.pl.