Sprzedaż żużla

Informacje o możliwości zakupu żużla

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż żużla, jako ubocznego produktu spalania wg. zasad ujętych w dokumencie: „Zasady obrotu żużlem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”Żużel jest dostępny w dwóch miejscach odbioru :

  • Ciepłownia C-13 przy ul. Spichrzowej 18 -odbiór w tonach według wagi samochodowej w ciągu całego roku
  • Ciepłownia C-14 przy ul. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej – odbiór w m3 na podstawie pomiarów skrzyni ładunkowej pojazdu, tylko w miesiącach letnich.

Obowiązujące ceny żużla:

Cena netto za 1 tonę wynosi 5,00 zł (6,15 zł brutto).
Cena żużla z dowozem na całkowitej długości trasy 10 km wynosi 16,00 zł netto za tonę (19,68 zł brutto).
Dla ilości powyżej 1000 t:
Cena netto za 1 tonę z własnym transportem i załadunkiem wynosi 1,00 zł (1,23 zł brutto).
Cena netto za 1 tonę z własnym transportem wynosi 3,00 zł (3,69 zł brutto).
Wniosek o zakup żużla dostępny jest w sekretariacie siedziby spółki przy ul. Staszica 13 w Gnieźnie lub na stronie internetowej www.pec.gniezno.pl.