Usługi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., firma z 50-letnim doświadczeniem w branży ciepłowniczej, oprócz swoich głównych zadań, do których zostało powołane, czyli produkcji, przesyłania i dystrybucji Ciepła systemowego, świadczy także usługi
w zakresie:
– chemicznego czyszczenia wymienników ciepła typu WWB1, JAD i płytowych
– wykonywania sieci i przyłączy cieplnych
– wykonywania instalacji c.o. i c.w.
– obsługi kotłowni
– obsługi węzłów cieplnych
– montażu zaworów bezpieczeństwa
– wymiany naczyń wzbiorczych
– ważenia na wadze samochodowo – wozowej do 50 ton
– najmu środków transportu oraz sprzętu budowlanego wraz z operatorem i kierowcą

Szczegółowe cenniki dostępne są poniżej:

Cennik usług na zewnątrz
Cennik najmu środków transportu