Taryfy

Działalność Spółki w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła regulowana jest przepisami prawa energetycznego i ze względu na wielkość potencjału produkcyjnego podlega koncesjonowaniu przez Urząd Regulacji Energetyki : www.ure.gov.pl.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.05.2018 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.12.2017 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.12.2015 r. 

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.12.2014 r. 

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.04.2014 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.11.2013 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.03.2013 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.10.2012 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.10.2011 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.10.2011 r.

Poniższa zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od dnia 01.01.2011 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 01.10.2010 r.

Poniższa Taryfa dla ciepła obowiązuje do dnia 30.09.2010 r.