Strzeż się czadu

Czym jest czad – Czad to potoczna nazwa tlenku węgla (CO). Czad jest gazem, który w temperaturze pokojowej jest bezbarwny, bezwonny i niedrażniący. Posiada nieco mniejszą gęstość od powietrza i dzięki temu łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Obecny jest w naturze jako gaz kopalniany, który powstaje wyniku niepełnego spalania wielu paliw m in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla czy ropy. Jest bardzo toksyczny i śmiertelnie niebezpieczny dla człowieka.

Kiedy tworzy się czad – Czad tworzy się między innymi podczas niepełnego spalania wszelkich paliw opałowych zarówno stałych, jak i płynnych. Na niepełne spalanie ma wpływ brak odpowiedniej ilości tlenu niezbędnej do zupełnego spalania. Wynika to z braku dopływu z zewnątrz świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie, albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kotła. Największe zagrożenie tlenek węgla powoduje w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę.

Koniecznie należy przestrzegać następujących zasad:
uchylić lub co najmniej rozszczelnić okna w mieszkaniu, przy korzystaniu z jakiegokolwiek źródła ognia (kotła gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub pieca węglowego),
nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
korzystać z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych,
dbać o właściwy stan techniczny urządzeń, w których odbywa się proces spalania
dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia – gdy używa się węgla i drewna należy to robić co najmniej raz na 3 miesiące, gdy używa się gazu ziemnego lub oleju opałowego raz na pół roku; zarządca budynku ma obowiązek przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
zamontować czujniki tlenku węgla, szczególnie w części domu, w której sypiamy,
po wymianie okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, gdyż nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych i mogą pogarszać wentylację
systematycznie wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej rozszczelnić okna w tych pomieszczeniach,
nie lekceważyć objawów: duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że nastąpiło zatrucie czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć opinii lekarza.