Aktualnie trwające przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieogranicznego na zadanie p.n.:
„Dostawa opału: PKWiU 2015: 05.10.10.0. miału klasy 23.16.06 w ilości 15 000 Mg”
Warunki zamówienia
Informacja z dnia 16.03.2023 r.
Zał. nr 13
Informacja z dnia 17.03.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 5.382.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 23.969.275 zł
Przedmiot zamówienia
Modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego”
Warunki zamówienia