Od 1 sierpnia 2023 r. zmiana Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.48.2023.IZ z dnia 17 lipca 2023 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Tekst zmienionej taryfy opublikowany został w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 17 lipca 2023 r.

Z uwagi na stabilizującą się sytuację na rynku energii i spadkiem cen węgla na światowych giełdach Spółka zakupiła opał w przetargu po możliwie najkorzystniejszej cenie, po czym wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o obniżenie ceny ciepła systemowego.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2023 r. dla budynków ogrzewanych Ciepłem systemowym nowe ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła zmaleją o prawie 25 % w stosunku do ostatnio stosowanych.

Ceny dla odbiorców korzystających z ciepła wyprodukowanego przez lokalne kotłownie gazowe pozostają bez zmian.

Z dniem wejścia zmiany taryfy w życie obniżkę cen Ciepła systemowego odczują odbiorcy, którzy nie korzystają z wyrównania zgodnie z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Pozostali klienci, w tym m. in. mieszkańcy indywidualni oraz zrzeszeni we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a także placówki oświatowe czy szpitale, których już obowiązuje obniżona cena ciepła poprzez korzystanie z wyrównania, do czasu obowiązywania wyrównania, tj. do końca grudnia 2023 r. nie odczują aż tak obniżenia ceny. Ceny obniżą się o blisko 6%.

PEC dąży do obniżenia ceny ciepła do poziomu cen z wyrównaniem, aby odbiorców nie dotknęła niekorzystna zmiana cen od stycznia 2024 r., kiedy to przestanie obowiązywać wyrównanie zgodnie z w/w ustawą.

Spółka podejmuje różne działania mające na celu stabilizację lub nawet obniżenie cen ciepła w przyszłości. Dlatego poza węglem do wytworzenia Ciepła systemowego stosowana jest biomasa (pellet drzewny oraz łupina orzecha palmy – olejowca gwinejskiego). Spalanie takich surowców energetycznych nie jest objęte opłatami za emisję CO2, co pozwala obniżyć koszt produkcji Ciepła systemowego.

Finalizujemy także realizację inwestycji w panele fotowoltaiczne pozwalające wytworzyć energię elektryczną, którą wykorzystamy na potrzeby pracy obu naszych ciepłowni, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Powyższe rozwiązania sukcesywnie przyczyniają się do odchodzenia od spalania węgla na rzecz paliw odnawialnych, które są bardziej ekologiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *