PEC ze Złotym Godłem w kategorii QI ORDER za Zintegrowany System Zarządzania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o.  otrzymało tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii  QI ORDER za Zintegrowany System Zarządzania.

Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie bardzo wysoko oceniła nasze zgłoszenie i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności PEC, zwłaszcza w zakresie zarządzania, będącego przedmiotem konkursu.

Tytuł Najwyższa Jakość Quality International oraz Certyfikat sygnowany przez instytucje patronujące są potwierdzeniem najwyższej jakości, a Złote Godło QI stanowi wymierną pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.
QI

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *