Sprawdź jakość powietrza

System monitorujący jakość powietrza na terenie Gniezna już działa. Sieć czujników założono w ramach współpracy Miasta Gniezna z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Teraz mieszkańcy mogą na bieżąco na stronie powietrze.gniezno.eu sprawdzać poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5 w powietrzu.

Walka z wszechobecnym zanieczyszczeniem powietrza wymaga informacji nie tylko na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, ale także podawania wyników jego badania w czasie rzeczywistym oraz otrzymywania informacji z wielu punktów pomiarów jednocześnie. Dlatego też z inicjatywy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, zespół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej stworzył urządzenie pomiarowe Airbox, które bada najistotniejsze parametry jakości powietrza – poziom stężenia pyłów PM 10 oraz PM 2,5. Urządzenie to może być wykorzystane zarówno stacjonarnie, jak i w sposób mobilny. Zostało ono przetestowane pod kątem prawidłowości wskazań w warunkach laboratoryjnych. Urządzenia zainstalowano w następujących punktach: budynek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha; Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czarnieckiego, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Cymsa, PWSZ, ul. Wyszyńskiego, PWSZ, ul. Słowackiego.

Jeśli system się sprawdzi, Miasto Gniezno rozważy jego rozbudowę do 10 punktów pomiarowych. Stałe monitorowanie jakości powietrza wspomaga procesy decyzyjne w sprawie jego poprawy oraz buduje świadomość w społeczeństwie. W szczególności pozwoli skonstruować mapę zanieczyszczeń, wskaże obszary na których należy skupić się w sposób szczególny, gdzie należy podjąć możliwie jak najpilniejsze działania zaradcze. Bieżące informowanie mieszkańców Gniezna o zanieczyszczeniu powietrza pozwoli np. zaniechać aktywności fizycznej na „świeżym powietrzu” w przypadku znacznych przekroczeń, które są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych z problemami krążeniowymi, dla kobiet w ciąży i dla dzieci. W przypadku wystąpienia przekroczeń dla pyłu PM10 oraz pyłu PM2.5 niewskazane jest także uprawianie sportów wymagających intensywnego wysiłku, a tym samym bardziej intensywnej wymiany powietrza.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie przypomina, że najbardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzi zanieczyszczenia powietrza powstają podczas nieefektywnego procesu spalania paliwa w przydomowych piecach najczęściej na potrzeby ogrzewania. Znając przyczyny, możemy zacząć przeciwdziałać, zmieniając ogrzewanie na takie, które całkowicie eliminuje emisję benzo(a)pirenu i ogranicza 35 – krotnie emisję pyłów zawieszonych. Dwutlenku węgla też wyemitujemy połowę mniej, korzystając z ciepła produkowanego z dbałością o środowisko naturalne – ciepła systemowego.

źródło: gniezno.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *