Uchwała antysmogowa dla Wielkopolski!

Z całej Wielkopolski niebawem będą musiały zniknąć stare piece i paliwa najgorszej jakości. Wielkopolska poszła w ślady m.in. Małopolski i przyjęła uchwałę antysmogową. Zapisy zaczną obowiązywać od 1 maja 2018 roku. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę antysmogową dla naszego regionu. Zakaz spalania węgla brunatnego czy konieczność wymiany pieców na kotły klasy nie niższej niż 3., czy też podłączanie niektórych nieruchomości do miejskich cieplików.

Przed zatwierdzeniem uchwały antysmogowej dla Wielkopolski przez bardzo długi czas specjalna komisja przy Urzędzie Marszałkowskim pracowała nad przygotowaniem raportu analizującego stan powietrza w województwie. Wielkopolska jest w ścisłej czołówce regionów najbardziej zanieczyszczonych. Jakość powietrza jest nie lepsza niż na przykład na Górnym Śląsku. Według raportu w 135 gminach w Wielkopolsce został naruszony standard jakości powietrza, natomiast w 217 gminach został przekroczony poziom docelowy dla benzo(a)pirenu.

Uchwała zakłada wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Dodatkowo, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

• do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
• do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *