13 czerwca weszła w życie ustawa o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen ciepła systemowego

Gniezno, 17.06.2024 r.

Szanowni Państwo,

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. od 1 czerwca br. stosuje w rozliczeniach ze swoimi Odbiorcami taryfę dla ciepła zatwierdzoną przez Prezesa URE w dniu 19.04.2024 r. – tutaj sytuacja nie uległa zmianie. W dniu 13.06.2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), która zmienia jednak zasady i przedłuża okres obowiązywania wsparcia dla uprawnionych Odbiorców na okres do 30 czerwca 2025 roku.

Ustawodawca wprowadził następujące zmiany dotyczące cen ciepła dla uprawnionych Odbiorców:

a) zmiana ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą z:

– 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym

– 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła

na:

– 119,39 zł/GJ netto – w okresie od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024 r.

– 134,97 zł/GJ netto – w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025

dla wszystkich źródeł ciepła

b) zmiana maksymalnej ceny dostawy ciepła – ceny dostawy ciepła obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r.:

– 40% – w okresie od 1 marca 2023 do 30 czerwca 2024

– 46% – w okresie od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024

– 52% – w okresie od 1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025

Ceny i stawki opłat uwzględniane od 1 lipca 2024 r. w rozliczeniach z Odbiorcami uprawnionymi to najniższa cena spośród cen:

1. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (wynika z ustawy z 15.09.2022 r. z późniejszymi zmianami) i przyjmie wartość dla wszystkich źródeł ciepła:

119,39 zł/GJ netto w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

i 134,97 zł/GJ netto w okresie 01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.)

powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe (obliczoną na podstawie stałych i zmiennych stawek opłat za przesyłanie ciepła wynikających z taryfy przedsiębiorstwa),

2. ceny dostawy ciepła (obliczoną na podstawie cen za moc, ciepło i nośnik ciepła oraz stałych i zmiennych stawek opłat za przesyłanie ciepła wynikających z taryfy dla ciepła) oraz

3. maksymalnej ceny dostawy ciepła (ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie cen i stawek opłat stosowanych na 30.09.2022 r. powiększonych o:

46% w okresie 01.07.2024 r. – 31.12.2024 r.

oraz 52%  w okresie  01.01.2025 r. – 30.06.2025 r.)

Podsumowując, od dnia 01 lipca 2024 r. w rozliczeniach z Odbiorcami Spółka stosować będzie następujące ceny:

  1. dla WSZYSTKICH Odbiorców zasilanych z sieci ciepłowniczej – według cen i stawek z taryfy dla ciepła,
  2. dla UPRAWNIONYCH Odbiorców zasilanych z kotłowni gazowych – zastosowano tzw. mix cenowy: cena za ciepło z maksymalnej ceny dostawy ciepła, natomiast cena za moc zamówioną z ceny dostawy ciepła (z taryfy dla ciepła), dla POZOSTAŁYCH Odbiorców według cen i stawek z taryfy dla ciepła
  3. dla UPRAWNIONYCH Odbiorców zasilanych z kotłowni gazowej parowej – maksymalną cenę dostawy ciepła, dla POZOSTAŁYCH Odbiorców według cen i stawek z taryfy dla ciepła.

Rozliczenia za ciepło od lipca 2024 r. realizowane będą w oparciu o dotychczas złożone oświadczenia.

Powyższe zmiany cen i stawek opłat są niezależne od Spółki i wynikają tylko i wyłącznie z wprowadzonych ustawą zmian zasad wsparcia dla uprawnionych Odbiorców ciepła.

Szczegółowy wykaz cen i stawek opłat stosowanych zamieszczony jest na stronie internetowej www.pec.gniezno.pl w zakładce „TARYFA DLA CIEPŁA”.

Tab 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *