Spotkanie Minister Klimatu i Środowiska Pauliną Hennig-Kloską z przedstawicielami sektora ciepłowniczego

Kondycja sektora ciepłownictwa systemowego oraz transformacja energetyczna to główne tematy rozmów Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski z przedstawicielami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w Gnieźnie. Spotkanie odbyło się 29 grudnia 2023 r. na zaproszenie Prezesa PEC Gniezno – Jarosława Grobelnego w placówce edukacyjnej Stolica Experymentu w Gnieźnie.

Na spotkaniu Ministerstwo Klimatu i Środowiska reprezentowali również Sekretarz Stanu Urszula Zielińska, Dyrektor Gabinetu Politycznego Piotr Szczepański, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa Grzegorz Tobolczyk oraz Przedstawiciel Departamentu Edukacji i Komunikacji Zbigniew Przybysz.

Z branży ciepłowniczej obecni byli: Jacek Szymczak i Bogusław Regulski – Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, inicjator spotkania: Jarosław Grobelny Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. oraz reprezentanci przedsiębiorstw ciepłowniczych z regionu: Cezary Arczewski Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i Sławomir Lorek Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o.

W Gnieźnie, rodzinnym mieście Pani Minister, podczas spotkania została scharakteryzowana działalność branży ciepłowniczej, przedstawiono wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi w związku z koniecznością przeprowadzenia transformacji energetycznej w Polsce. Przedstawiciele IGCP zaproponowali zmiany legislacyjne, które mogą ułatwić przedsiębiorstwom przejście do wytwarzania zielonego ciepła oraz stworzyć bardziej stabilne warunki funkcjonowania. Omówiono także działalność edukacyjną prowadzoną przez ciepłowników w całej Polsce i jej wymierny wpływ na bardziej racjonalne zużycie ciepła.

Sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce należy do jednego z najbardziej rozwiniętych w całej UE. Z ciepła systemowego w Polsce korzysta 52,2% gospodarstw domowych. Odpowiada zatem za bezpieczeństwo dostaw ciepła dla kilkunastu milionów Polaków. Zapewnienie komfortu cieplnego jest dużym obciążeniem dla budżetów domowych, znacznie większym niż koszty ponoszone za energię elektryczną dla potrzeb bytowych. Dlatego też jest to niezwykle ważny aspekt, któremu należy poświęcić szczególną uwagę.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreślała, że ciepłownictwo systemowe w odróżnieniu od sektora elektroenergetycznego czy gazowego, nie tworzy krajowego systemu ciepłowniczego, dlatego planowanie ma charakter zdecentralizowany i uzależniony jest od lokalnych uwarunkowań. Jak mówiła, ta charakterystyka sektora determinuje planowanie lokalne z kluczową rolą władz samorządowych, ściśle współpracujących z przedsiębiorstwem energetycznym zapewniającym dostawy ciepła na terenie danego miasta lub gminy.

W zakresie transformacji ciepłownictwa Minister dodała, że kluczowe będzie uzupełnienie brakujących dokumentów strategicznych, których aktualizacja jest dziś konieczna. To m.in. Polityka Energetyczna Polski 2040, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu czy programy sektorowe jak Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040.

Jak poinformowała Wiceminister Urszula Zielińska, aktualnie na transformację branża ciepłownictwa systemowego ma do wykorzystania w najbliższych kilku latach około 19 mld zł.

Uczestnicy podkreślali, że spotkanie miało charakter roboczy, było bardzo owocne, omówiono wiele aspektów działania przedsiębiorstw ciepłowniczych, zwrócono uwagę z czym związana jest realizacja transformacji energetycznej i co bardzo ważne, spotkało się to z pełnym zrozumieniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska i otwartością do dalszej współpracy

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa.

_DSC5496_DSC5403_DSC6186_DSC5535_DSC5786

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *