Przedstawiciel PEC obecny na wizycie studyjnej w Islandii

Doradca Prezesa PEC w Gnieźnie Sp. z o.o., Pan Piotr Staśkiewicz, reprezentował naszą spółkę podczas wizyty studyjnej w Islandii w dniach 26-30 września 2022 r. Tematem wizyty było „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej„. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar Programowy Energia. Operatorem programu było Ministerstwo Klimatu i Środowiska. a instytucją wspierającą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Były Prezes naszego przedsiębiorstwa przedstawił prezentację dotyczącą ciepłownictwa w naszym mieście oraz planów PEC związanych z pozyskiwaniem energii geotermalnej.

Uczestnicy wizyty studyjnej podczas seminariów i konferencji mieli okazję zapoznać się jak wykorzystuje się energię geotermalną w kraju, którego ciepłownictwo oparte jest o ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi. Geotermalne sieci ciepłownicze w Islandii mają długą, liczącą ponad sto lat historię. Ogromna wiedza jaką dysponują islandzcy partnerzy w tej dziedzinie jest nieoceniona jeśli chodzi o wdrożenie podobnych instalacji w Gnieźnie.

Główne cele projektu to:

  • Budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce nt. optymalnego wykorzystania energii geotermalnej i zarządzania jej zasobami, zwłaszcza w niskoemisyjnym ciepłownictwie.
  • Wzmocnienie rozwoju potencjału i metod opartych na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu Islandii w zakresie geotermii –poprzez dzielenie się dobrymi metodami, praktykami i technologiami wspieranymi przez inicjatywy rządowe, mechanizmy finansowe i strategie zarządzania.
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego, rozwój niskoemisyjnego ciepłownictwa, zwiększenie równości gospodarczej i społecznej dzięki dostarczaniu czystej energii i obniżania kosztów ogrzewania.
  • Wkład do ograniczania zanieczyszczeń, emisji CO2, łagodzenia zmian klimatycznych.

z9  z2 z3

z6

z8

z5

z1

z7

Źródło: arch. Projektu MF EOG „KeyGeothermal”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *