Od 4 maja 2022 r. zmiana Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.18.2022.MWo z dnia 15 kwietnia 2022 r. została zatwierdzona zmiana obowiązującej taryfy dla ciepła. Tekst zmienionej taryfy opublikowany został w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 15 kwietnia 2022 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od dnia 4 maja 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że dla wszystkich budynków ogrzewanych przez PEC ceny wzrosną wynikowo o 13,24% w stosunku do ostatnio stosowanych.

Zmiana cen podyktowana jest wzrostem cen opału, energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, które są kosztem dla naszej firmy i są niezależne od naszej Spółki.

Tekst taryfy dla ciepła dostępny jest w zakładce „Taryfa dla ciepła”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *