Uwalniamy Gniezno od smogu

Uwalniamy Gniezno od smogu

Dzięki produkcji/dostawom Ciepła systemowego redukujemy emisję szkodliwych substancji, z których powstaje smog. Potwierdza to certyfikat redukcji emisji przyznany nam w listopadzie 2017 r. przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków.

Ciepło systemowe dostarczane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. to 8,65 razy mniej rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz 11,8 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc w porównaniu do ciepła wyprodukowanego w indywidualnym piecu. Ograniczamy także emisję: dwutlenku węgla (1 raz mniej) związków siarki (3,46 razy mniej), tlenków azotu (1,82 razy mniej) oraz tlenku węgla (27,1 razy mniej). Otrzymany certyfikat jednoznacznie wskazuje na to, że dzięki dostawom ciepła systemowego można w znaczny sposób ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz poprawić stan zdrowia mieszkańców Gniezna

Dzięki dostawom ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, nie powstają w nich szkodliwe dla ludzi substancje, a nad sprawnym i bezpiecznym ogrzewaniem przez całą dobą czuwają pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gnieźnie Sp. z o.o.

Wybierając mieszkanie ogrzewane ciepłem systemowym dokonujemy świadomego wyboru, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Gniezna oddychać mogą czystym powietrzem. Przed zakupem warto więc sprawdzić, w jaki sposób ogrzewane jest nasze wymarzone „m”.

Instytut Certyfikacji Emisji Budynków zajmuje się certyfikacją producentów i dostawców ciepła systemowego, a także budynków jednorodzinnych ogrzewanych przy pomocy różnych źródeł ciepła. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gnieźnie Sp. z o.o. otrzymało Certyfikat Redukcji Emisji nr PL-KR 000146 OE/11/2017, który ważny jest do 2022 r. Po tym czasie, certyfikacja zostanie powtórzona.

 

logo10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *