W grudniu po raz kolejny wyższe temperatury od planowanych

Łagodna jesień oraz początek zimy wpływają na mniejsze zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie niższe rachunki za energię cieplną.

Dodatkowo na obniżenie opłat za ciepło dla Odbiorców Ciepła systemowego wpływ ma niższa taryfa dla ciepła, która obowiązuje od listopada br. i która zakłada obniżenie cen energii cieplnej dostarczanej siecią ciepłowniczą o 2,6%.

Średnia dobowa temperatura w dniach 1-31 grudnia wyniosła +2,85 stpni C. W planie techniczno-ekonomicznym Spółki zakładano średnią dobową temperaturę w tym miesiącu na poziomie +0,3 stopni C. Przełożyło się to na niższą sprzedaż energii cieplnej niż planowano.

Zmiany temperatury w grudniu przedstawiono na powyższym wykresie.

Wyższe niż zazwyczaj temperatury jakie panowały w grudniu przełożyły się na mniejszą produkcję energii cieplnej. W grudniu wyprodukowano 56 683 GJ energii cieplnej, przy planowanej ilości 63 497 GJ. Wyprodukowano więc 89,3% planowanej ilości energii cieplnej.

Zmiany produkcji, które odpowiadają zmianom zużycia energii cieplnej w grudniu przedstawiono na powyższym wykresie (PEC w Gnieźnie, dzięki zautomatyzowaniu
i opomiarowaniu procesu produkcji, dostarczania i dystrybucji energii cieplnej dostarcza tylko tyle energii jaka jest pożądana przez użytkowników).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *