Aktualności

Informacja o zmianie Taryfy dla ciepła

Średnia wskaźnikowa cena za ciepło i stawka opłaty przesyłowej uległa obniżeniu w stosunku do dotychczasowej taryfy. Nowa taryfa zacznie obowiązywać […]

dsc07088

Czysta podłączona!

Mieszkańcy, korzystający z energii cieplnej dostarczanej dotychczas z lokalnej kotłowni gazowej K-152 przy ul. Czystej 6 w Gnieźnie mogą już […]

Absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, Prezydent Miasta Gniezna – Pan Jacek Kowalski, udzielił absolutorium z wykonywania swoich obowiązków, Zarządowi Spółki i […]