Aktualnie trwające przetargi

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Zabudowa ekonomizera wraz z układem odpylania oraz kanałami spalin za kotłem WR-10 nr 3
w Ciepłowni C-14 w Gnieźnie”
Ogłoszenie
SIWZ
Zał_1 Formularz ofertowy
Zal_1 Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Zał_2 Oświadczenie
Zal_2 Oświadczenie (wersja edytowalna)
Zał_3 Umowa
Odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.04.2019
Odpowiedź na zapytanie z dnia 17.04.2019 r
Odpowiedź na zapytanie z dnia 18.04.2019r

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie odbudowy komina stalowego h=52 m z odciągami zlokalizowanego na terenie Ciepłowni C-14
przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie”
1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zal_1 do SIWZ – formularz ofertowy (wersja edyt)
3. Zał_1 do SIWZ – formularz ofertowy
4. Zal_2 do SIWZ – oświadczenie (wersja edyt)
4. Zał_2 do SIWZ – oświadczenie
5. Zał_3 do SIWZ
6. Zał_4 do SIWZ
7.1. Zal_5. Projekt odbudowy komina
Zapytanie z dnia 12.04.2019
Zapytanie z dnia 16.04.2019 r

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania na terenie Ciepłowni C-14
PEC Gniezno przy ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”
Ogłoszenie
SIWZ-Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przenośnika taśmowego nawęglania Ciepłownia C-14
Zał_1. Formularz ofertowy do SIWZ
Zal_1 SIWZ Formularz Ofertowy (wersja edyt)
Zał_2. Oświadczenie
Zal_2 Oświadczenie (wersja edyt)
Zał_3. Projekt umowy do SIWZ
Zał_4. Zdjęcia przenośnika taśmowego nawęglania do SIWZ
Zał_5. Sterowanie operacyjne do SIWZ
Zał_6. Oświadczenie RODO do SIWZ

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 12 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia – dostawa 12 szt. węzłów
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Załącznik do umowy – Sterowanie operacyjne
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wzory obliczeniowe – załącznik nr 4
Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.03.2019
Informacja o wyborze

Obwieszczenie o sprzedaży:
„Sprzedaż używanych kotłów węglowych c.o. przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Obwieszczenie o sprzedaży
Zał 1 Formularz Oferty
Zał 2 Umowa sprzedaży kotłów węglowych
Zał 2.1 Sterowanie operacyjne
Zał 2.2 Oświadczenie RODO
Zał 3 Wycena minimalna brutto kotłów węglowych
Zał 4 Inwentaryzacja kotłów

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:

Sieć cieplna w ul. Fabrycznej na odcinku od „A” do „B” wraz z przyłączem cieplnym do projektowanego budynku ZOM na odcinku „K” do „W” przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa – załącznik do pozwolenia na budowę
Przedmiar robót – całość

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Sieć cieplna w ul. Dąbrówki wraz z przyłączem cieplnym do budynku przy ul. Grzybowo 37 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8

Odcinek sieci cieplnej 2xDN100 w ul. Dąbrówki do zrealizowania wg umowy
Dokumentacja projektowa – sieć cieplna w ul. Dąbrówki – załącznik do pozwolenia na budowę
Przyłącze cieplne w ul. Grzybowo do budynku przy ul. Grzybowo 37 – Dokumentacja projektowa

Plan zagospodarowania ternu - przyłącze cieplne do budynku przy ul. Grzybowo 37

ul. Grzybowo 37 - Profil podłużny

ul. Grzybowo 37 - Schemat instalacji alarmowej

ul. Grzybowo 37 - Schemat montażowy
Przedmiar robót – całość

Ogłoszenie o wyborze oferty