Aktualnie trwające przetargi

Zapytanie ofertowe
Nazwa zadania:
„Wykonanie napraw pokryć dachowych w budynku PEC Gniezno – kotłownia C-14, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (dawniej ul. Rzepichy)
Zapytanie ofertowe
Zał_1 do zapytania ofertowego – Oferta
Zał_2 do zapytania ofertowego – Sterowanie Operacyjne
Zał_3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie RODO
Zał_4 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 12 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia – dostawa 12 szt. węzłów
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Załącznik do umowy – Sterowanie operacyjne
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Wzory obliczeniowe – załącznik nr 4

Obwieszczenie o sprzedaży:
„Sprzedaż używanych kotłów węglowych c.o. przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Obwieszczenie o sprzedaży
Zał 1 Formularz Oferty
Zał 2 Umowa sprzedaży kotłów węglowych
Zał 2.1 Sterowanie operacyjne
Zał 2.2 Oświadczenie RODO
Zał 3 Wycena minimalna brutto kotłów węglowych
Zał 4 Inwentaryzacja kotłów

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na kotły gazowe przy
ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o zamówieniu
SWIZ
Formularz ofertowy + pozostałe załączniki – załącznik nr 1
Umowa – załącznik nr 2
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 2.1
Oświadczenie RODO – załącznik nr 2.2
Projekty wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 3
Rozbiórka komina stalowego – załącznik nr 3.1
Projekt kotłowni wytyczne budowlane – załącznik nr 3.2
Projekt wewnętrznej instalacji gazu – załącznik nr 3.3
Projekt – część elektryczna + sterowanie – załącznik nr 3.4
Przedmiar robót – rozbiórka komina – załącznik nr 3.5
Przedmiar robót – wytyczne budowlane – załącznik nr 3.6
Przedmiar robót – wewnętrzna instalacja gazu – załącznik nr 3.7
Przedmiar robót – kotłownia gazowa część technologiczna – załącznik nr 3.8
Przedmiar robót – część elektryczna + sterowanie – załącznik nr 3.9
Zmiany do projektu – załącznik nr 4

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:

Sieć cieplna w ul. Fabrycznej na odcinku od „A” do „B” wraz z przyłączem cieplnym do projektowanego budynku ZOM na odcinku „K” do „W” przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa – załącznik do pozwolenia na budowę
Przedmiar robót – całość

 

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Sieć cieplna w ul. Dąbrówki wraz z przyłączem cieplnym do budynku przy ul. Grzybowo 37 w Gnieźnie”
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załacznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWiOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8

Odcinek sieci cieplnej 2xDN100 w ul. Dąbrówki do zrealizowania wg umowy
Dokumentacja projektowa – sieć cieplna w ul. Dąbrówki – załącznik do pozwolenia na budowę
Przyłącze cieplne w ul. Grzybowo do budynku przy ul. Grzybowo 37 – Dokumentacja projektowa

Plan zagospodarowania ternu - przyłącze cieplne do budynku przy ul. Grzybowo 37

ul. Grzybowo 37 - Profil podłużny

ul. Grzybowo 37 - Schemat instalacji alarmowej

ul. Grzybowo 37 - Schemat montażowy
Przedmiar robót – całość

Ogłoszenie o wyborze oferty