Aktualnie trwające przetargi

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
„Dostawa 15 sztuk kompaktowych węzłów cieplnych”
Ogłoszenie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz ofertowy (wersja edytowalna)
Projekt umowy
Oświadczenie – załącznik nr 1
Oświadczenie załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Schemat połączeń – załącznik nr 4
Schemat połączeń – załącznik nr 6
Wzory – załącznik nr 5
Odpowiedzi na zapytania z dnia 16.04.2018
Informacja o wyborze

Zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego
Nazwa zadania:
Przyłącze cieplne do budynku przy ul. Kasprowicza 10 w Gnieźnie
Ogłoszenie o przetargu
SIWZ
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 2
Oświadczenie – załącznik nr 2 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 3
Oświadczenie – załącznik nr 3 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 4
Oświadczenie – załącznik nr 4 (wersja edytowalna)
Oświadczenie – załącznik nr 5
Oświadczenie – załącznik nr 5 (wersja edytowalna)
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6
Sterowanie operacyjne – załącznik nr 6 (wersja edytowalna)
STWIOR – załącznik nr 7
Projekt umowy – załącznik nr 8
Dokumentacja projektowa
Przedmiar _1
Przedmiar_2
Informacja z dnia 09.04.2018r.
Ogłoszenie o wyborze