Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne na terenie miasta Gniezna z dofinansowaniem WFOŚiGW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. realizuje inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Są to inwestycje w źródła ciepła, a więc kotły oraz sieć dystrybucji ciepła. Ostatnie przedsięwzięcie dofinansowane przez WFOŚiGW to:

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z wymianą węzłów grupowych na indywidualne na terenie miasta Gniezna”

Całkowity koszt netto wynosi 3.266.000,00zł. Powyższe przedsięwzięcie jest zaplanowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 3.266.000,00 z umorzeniem do wysokości 10%. Dofinansowanie stanowi 100% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę i modernizację sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych i montażu węzłów indywidualnych, tj.:

  1. Budowa sieci preizolowanej w ul. Witkowska-Wrzesińska w Gnieźnie, Dn300 o dł. 194 mb wraz z przyłączem Dn65 o dł. 22 mb i montażem węzła cieplnego.
  2. Budowa sieci preizolowanej w ul. Kilińskiego-3 Maja w Gnieźnie, Dn100 o dł. 307 mb wraz z przyłączem Dn50 o dł. 26 mb wraz z montażem węzła cieplnego.
  3. Budowa sieci preizolowanej w ul. Kostrzewskiego-Liliowa-Czarnieckiego, Dn150 o dł. 705 mb wraz z przyłączem Dn80 o dł. 196 mb i montażem węzła cieplnego oraz przyłączem Dn32 o dł. 10mb.
  1. Budowa przyłączy cieplnych w ul. Czysta Dn40 o dł. 10 mb, w ul. Garbarska Dn50 o dł. 90 mb, w ul. Libelta Dn40 o dł. 65 mb, w ul. Farna Dn 50 o dł. 35 mb.
  2. Modernizacja sieci tradycyjnej na preizolowaną w Gnieźnie, Dn65 o dł. 35 mb i Dn80 o dł. 70 mb w ul. Budowlanych 21-27 oraz Dn80 o dł. 26 mb na os. Jagiellońskim.
  3. Likwidacja 3 szt. węzłów grupowych na ul. Budowlanych w Gnieźnie i montaż 19 szt. węzłów indywidualnych.

Realizacja przedsięwzięcia spowodowuje podniesienie sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Logo WFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *