Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie z dofinansowaniem WFOŚiGW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. realizuje inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są to inwestycje w źródła ciepła, a więc kotły i nowoczesne stacje odpylania. Ostatnie przedsięwzięcie dofinansowane przez WFOŚiGW to:

„Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotłów węglowych na gazowe przy ul. Poznańska 92/94 w Gnieźnie”

Całkowity koszt netto wynosi 345.430,86 zł. Powyższe przedsięwzięcie jest zaplanowane do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 345.430,86, co stanowi 100% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Modernizacja polegała na zabudowie dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych w miejsce zamortyzowanych kotłów na ekogroszek o niskiej sprawności.

Modernizacja kotła obejmowała:

– demontaż 3 szt. kotłów węglowych z osprzętem,

– montaż 2  szt. kotłów gazowych kondensacyjnych wraz z układem technologicznym, stacji zmiękczania wody, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wod.-kan., rurociągów, komina,

– roboty budowlano-remontowe kotłowni

– rozbiórka istniejącego komina,

– wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu

– wykonanie części elektrycznej i sterowania kotłowni.

Modernizacja spowodowuje zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Więcej informacji na www.wfosgw.poznan.pl

Logo WFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *