Od 1 sierpnia 2019 r. zmiana Taryfy dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.13.2019.MWo z dnia 15 lipca 2019 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Tekst taryfy opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  poz. 6745 z dnia 16 lipca 2019 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Tekst taryfy zamieszczony został w zakładce „Taryfa dla ciepła”.

Niestety, pomimo ogromnych starań Spółki, nie udało się utrzymać cen na dotychczasowym poziomie. Na wzrost ceny Ciepła systemowego największy wpływ miały dwa czynniki:

  • systematycznie przeprowadzana modernizacja systemu ciepłowniczego w celu jak najmniej szkodliwego oddziaływania na środowisko naszego regionu
  • oraz konieczność ponoszenia opłat z tytułu emisji CO2 do atmosfery.

Wszyscy jesteśmy zgodni, że aby walczyć ze smogiem i dbać o jakość powietrza w naszym regionie emisja spalin do atmosfery musi być ograniczana. Dostosowywanie istniejącej infrastruktury technicznej do zaostrzających się norm emisji spalin generuje jednak konieczność realizacji szeregu zadań inwestycyjnych. Koszty tych inwestycji kształtują się na poziomie wielomilionowych wydatków i mają istotny wpływ na podniesienie cen Ciepła systemowego. Są to inwestycje związane z modernizacją kotłów oraz budową nowoczesnych stacji odpylania, a także z wymianą sieci cieplnej na preizolowaną zapewniającą mniejsze straty przesyłowe Ciepła systemowego. Bez przeprowadzenia tych koniecznych inwestycji Spółka nie byłaby w stanie spełnić coraz bardziej wymagających kryteriów związanych z ochroną środowiska.

Na konieczność wprowadzenia podwyżki cen Ciepła systemowego wpłynęły także obowiązkowe opłaty, które Spółka musi ponosić w związku z emisją CO2.

Spółka ma przyznane bezpłatne przydziały do emisji dwutlenku węgla, które z każdym rokiem są jednak coraz mniejsze:

Przydziały

W związku z tym Spółka, aby wywiązać się z nałożonego na nią obowiązku zmuszona jest kupować na giełdzie brakujące ilości uprawnień. Wiąże się to z systematycznym wzrostem kosztów uprawnień w związku z coraz mniejszą liczbą przyznanych bezpłatnych uprawnień i w związku z tym z coraz większą liczbą brakujących uprawnień, które Spółka musi kupić na giełdzie oraz gwałtownym wzrostem cen tych uprawnień.

Jeszcze kilka lat temu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie nie ponosiło żadnych kosztów z tym związanych korzystając z przyznanych bezpłatnych przydziałów.

W 2019 r. cena uprawnień na giełdzie kształtowała się na poziomie od 21 € do 28 € za uprawnienie, co rocznie daje koszt około 3 500 000 zł. Są to koszty narzucone na PEC i całkowicie niezależne od Spółki, a cena uprawnień do emisji CO2 jest bardzo niestabilna i raczej z tendencją do wzrostu.

W związku z powyższym, pomimo naszych usilnych starań w celu utrzymania ceny Ciepła systemowego na dotychczasowym poziomie, tak gwałtowny wzrost omówionych powyżej pozycji kosztowych wymusił na nas konieczność wprowadzenia zmiany ceny Ciepła systemowego. Średnia wynikowa cena netto za ciepło i stawka opłaty przesyłowej dla Ciepła systemowego, dostarczanego za pośrednictwem miejskiej sieci ciepłowniczej wzrośnie z 64,80 zł netto za 1 GJ do 75,26 zł netto za 1 GJ, czyli o 16,14%.

Nadmieniamy, że wzrost cen Ciepła systemowego np. o 16,14%, nie oznacza, że w takiej wysokości zwiększą się Państwa wydatki za ogrzewanie, czy podgrzanie ciepłej wody, albowiem ostateczne koszty zapewnienia sobie komfortu cieplnego zależą od ilości zużytej energii cieplnej. Oznacza to, że jeśli zima będzie łagodniejsza niż ubiegłoroczna, a Państwo zużyją mniej energii cieplnej dla zapewnienia sobie komfortu cieplnego, czyli do zachowania określonej najczęściej stałej temperatury w mieszkaniach, to mimo podwyżki cen energii cieplnej, roczne koszty ogrzewania nie ulegną zmianie. Jeśli zużycie Ciepła systemowego się nie zmieni, koszty wzrosną tyle samo ile wyniesie podwyżka.

Jeśli zużycie Ciepła systemowego będzie większe, wówczas koszty ogrzewania będą wyższe niż sama podwyżka Ciepła systemowego. Sytuacja taka będzie miała miejsce niezależnie od sposobu ogrzewania. Przy mroźniejszej i bardziej wietrznej zimie zużyjemy więcej gazu i więcej węgla, a tym samym poniesiemy wyższe koszty ogrzewania. Na to już niestety nie mamy wpływu, gdyż jest to uzależnione tylko i wyłącznie od warunków atmosferycznych.

Jednocześnie informujemy, że dla obiektów zasilanych w ciepło z lokalnych kotłowni gazowych nowe ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła zmaleją o 1,44% w stosunku do ostatnio stosowanych.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że uczynimy wszystko co będzie możliwe, abyście Państwo mogli być nadal zadowoleni z usług Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostaną na takim samym – najwyższym poziomie.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *