Inwestycje PEC z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. realizuje inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są to inwestycje w źródła ciepła, a więc kotły i nowoczesne stacje odpylania. Ostatnie przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW to:

 

„Modernizacja kotła WR-25 nr 5 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie

 

Całkowity koszt netto wynosi 8.705.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 8.615.000,00 zł, co stanowi 98,97% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Istniejący kocioł WR-25 nr 5 w konstrukcji tradycyjnej został zmodernizowany na kocioł WR-25 w technologii ekranów szczelnych.

Modernizacja kotła obejmowała:

– eliminację dotychczasowego tradycyjnego obmurza i konstrukcji nośnej,

– uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin,

– zastosowanie lekkiej izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej, pokrytej blachą opancerzenia zewnętrznego,

– zabudowanie dodatkowego podgrzewacza wody,

– przebudowa istniejącej instalacji odpylania spalin, pozwalającej spełnić zaostrzone standardy emisji pyłu na poziomie 100 mg/m3,

– wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego sterowania kotłem.

Modernizacja spowodowała zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin.

W celu spełniania zaostrzonego standardu emisji dwutlenku siarki od 2030 r., zabudowano  pierwszą część instalacji odsiarczania, technicznie pozwalającej na dozowanie sorbentu. Następnie w drugim etapie, planowana jest zabudowa mechanicznego reaktora odsiarczania, która pozwoli osiągnąć poziom dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki od 01.01.2030 r.

 

„Modernizacja kotła WR-25 nr 6 na kocioł WR-10 nr 6 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie”

 

Całkowity koszt netto wynosi 5.002.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 4.912.000,00 zł, co stanowi 98,21% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Istniejący kocioł WR-25 nr 6 w konstrukcji tradycyjnej zostanie zmodernizowany na kocioł WR-10 nr 6 o mniejszej mocy.

Modernizacja kotła obejmuje:

– zmniejszenie mocy do poziomu poniżej 15 MW w paliwie,

– eliminację dotychczasowego tradycyjnego obmurza i konstrukcji nośnej,

– uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin,

– zastosowanie lekkiej izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej, pokrytej blacha opancerzenia zewnętrznego,

– zabudowanie dodatkowego podgrzewacza wody,

– przebudowa istniejącej instalacji odpylania spalin,

– wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania kotłem,

Modernizacja spowoduje zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin.

 

„Modernizacja układu odpylania wraz z kanałami spalin oraz układu odżużlania kotła WR-5 nr 2 w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie”

 

Całkowity koszt netto wynosi 1.502.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 1.452.000,00 zł, co stanowi 96,68% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu istniejącego dwustopniowego układu odpylania (multicyklon i bateria cyklonów) wraz z kanałami spalin na układ o wyższej skuteczności odpylania, pozwalającej spełnić zaostrzone standardy emisji pyłu na poziomie 50 mg/m3. W ramach zadania zostanie także zmodernizowany układ odżużlania kotła oraz układ zasilania kotła w energię elektryczną.

 

„Rozdzielenie obiegu pomp sieciowych i kotłowych w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie w celu zwiększenia efektywności energetycznej”

Umowa pożyczki nr 610/U/400/477/2018 z dnia 27.11.2018 r. 

Całkowity koszt netto wynosi 1.261.000,00 zł. Fundusz udziela pożyczki do kwoty ogółem 1.150.000,00 zł, co stanowi 91,19% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakończenie przedsięwzięcia w terminie 31.08.2018 r. Trwałość przedsięwzięcia: przez okres 3 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Przebudowa układu hydraulicznego, z podziałem na obiegi wewnętrzne i zewnętrzne obejmowała:

-rozdzielenie układu hydraulicznego ciepłowni i sieci

-zabudowę dwóch nowych pomp obiegu sieciowego i współpracę z istniejącymi pompami

-modernizację układu stabilizacji i uzupełnienia

-przebudowę systemu nadrzędnego sterowania ciepłownią.

Przebudowa pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej układów pompowych, poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Więcej informacji na www.wfosigw.poznan.pl  

logo_wfosigw_kolor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *