Niska emisja – wysoka świadomość

Podsumowanie kampanii edukacyjno – informacyjnej „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” odbyło się 15 listopada 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Miała ona na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta Gniezna w zakresie niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie i środowisko. Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna Jarosław Grobelny podsumował działania podejmowane przez samorząd na rzecz walki z niską emisją oraz wręczył nagrody zwycięzcom Olimpiady w kategoriach szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. W ramach kampanii przeprowadzono bowiem olimpiady międzyszkolne, warsztaty, seminaria oraz spotkania z mieszkańcami.

Podczas konferencji omówione zostały m. in. działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w walce z niską emisją, plany rozwojowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie (prezentację wygłosiła Monika Kowalczyk), działalność Straży Miejskiej w Gnieźnie w zakresie ochrony środowiska. Ponadto w trakcie konferencji, doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie.

Podsumowanie kampanii oraz rolę edukacji ekologicznej w podnoszeniu świadomości mieszkańców Gniezna przedstawiła Anna Tritt z Doradztwa Ekologicznego LADY BIRD, której została zlecona realizacja całej kampanii. Partnerem konferencji był Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Polski Klub Ekologiczny, Oddział w Gnieźnie. Sponsorem konferencji było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, URBIS Sp. z o.o. oraz Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

DSCN1650 DSCN1639 DSCN1642 DSCN1647 DSCN1643

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *