Od 1 marca niższe ceny Ciepła systemowego!

Uprzejmie informujemy wszystkich użytkowników Ciepła systemowego, że z dniem 1 marca 2017 r. PEC wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła, która zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.44.2016.2017.ASI z dnia 19 stycznia 2017 r., obowiązywała będzie do 28 lutego 2018 r. Treść nowej taryfy dla ciepła wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. pod poz. 653.

Dzięki racjonalnemu zaplanowaniu kosztów produkcji i przesyłania ciepła na okres obowiązywania nowej taryfy dla ciepła, przede wszystkim dzięki niższej cenie opału zakupionego przez Spółkę w drodze przetargu, naszej Spółce udało się obniżyć ceny Ciepła systemowego, a więc ciepła dostarczanego siecią ciepłowniczą o 0,67 %. To nie pierwszy spadek ceny ciepła na przestrzeni ostatnich lat. W 2014 r. cena Ciepła systemowego spadła o 2,7%, natomiast w roku 2013 o 2,6%.

Dla Odbiorców zasilanych z lokalnych kotłowni gazowych należących do PEC (obecnie Spółka dysponuje 13 takimi kotłowniami) spadek cen będzie jeszcze wyższy i wyniesie 14,52%, natomiast dla Klientów PEC korzystających z ciepła wytworzonego w lokalnej kotłowni węglowej przy ul. Poznańskiej/Warzywnej cena ciepła wzrośnie nieznacznie o 2,84%.

Pomimo ciągle zaostrzających się przepisów dotyczących norm ochrony środowiska i konieczności ponoszenia dużych nakładów na układy odpylania i nowoczesne filtry, PEC po raz kolejny w ostatnich 4 latach obniża cenę Ciepła systemowego, z którego korzysta już ponad połowa mieszkańców Gniezna. Oprócz inwestycji stricte środowiskowych nasze przedsiębiorstwo modernizuje węzły cieplne, kotły oraz sieci ciepłownicze w celu podniesienia sprawności całego układu ciepłowniczego oraz obniżenia strat ciepła na przesyle energii. Dzięki zrównoważonej polityce prowadzonej przez Zarząd Spółki nasi Odbiorcy zapłacą mniej za zużyte ciepło.

Dzięki prowadzonym przez PEC corocznym inwestycjom w rozbudowę sieci cieplnej jesteśmy w stanie przyłączać do naszej sieci ciepłowniczej kolejnych Odbiorców. W ciągu ostatnich lat ich liczba stale rośnie, co oznacza wzrost zaufania do naszej firmy, jak również przyczynia się do kolejnych obniżek cen ciepła, gdyż koszty stałe jakie ponosi Spółka rozłożone są na większą ilość Klientów i sprzedanych gigadżuli ciepła.

W najbliższym czasie nasza firma planuje rozbudowę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Krzywe Koło i Grzybowo. Plan inwestycji przewiduje także położenie nowej sieci u zbiegu ulic Witkowskiej i Wrzesińskiej. Oznacza to, że także mieszkańcy budynków mieszczących się w pobliżu budowanej sieci będą mogli skorzystać z Ciepła systemowego.

Wszystkich właścicieli nieruchomości i administratorów budynków zainteresowanych podłączeniem do sieci ciepłowniczej zapraszamy do złożenia wniosku o przyłączenie do sieci cieplnej oraz kwestionariusza, które dostępne są na naszej stronie internetowej www.pec.gniezno.pl w zakładce „Przyłącz się do sieci”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Marketingu pod numerem telefonu (61) 428-45-68.

Wszystkim dotychczasowym Odbiorcom chcieliśmy podziękować za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli decydując się na korzystanie z Ciepła systemowego. Naszym podstawowym celem jest zapewnienie niezawodnych i bezpiecznych dostaw, przyjaznego dla środowiska naturalnego ciepła i nieustanne dążenie do podnoszenia satysfakcji naszych Odbiorców.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *