Przetarg na węgiel rozstrzygnięty

W wyniku przetargu przeprowadzonego na „Dostawę miału węglowego M II A w ilości 25.500 Mg” – wyłoniony został dostawca, który zaproponował najniższą cenę. Jest ona niższa od uzyskanej przed rokiem.

Oznacza to, że istnieje możliwość nie podnoszenia cen za ciepło systemowe produkowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie. Obecnie trwają prace nad nową taryfą (na dwa najbliższe sezony grzewcze), które odpowiedzą na pytanie, czy będzie możliwe zachowanie tegorocznych stawek za energię cieplną z sieci ciepłowniczej.
 
Uzyskana cena miału węglowego tym bardziej cieszy PEC w Gnieźnie, że ceny węgla na rynkach światowych rosną, ponadto ostatnio istotnie spadła wartość polskiej waluty.
 
Zwycięzcą przetargu zostało Przedsiębiorstwo Handlowo – Spedycyjne PETEK, które swoje dostawy będzie realizowało od maja w partiach po około 1500 Mg w systemie całopociągowym do stacji kolejowej Gniezno – Winiary. Następnie miał będzie przeładowywany na transport samochodowy i dostarczony poprzez wagę samochodową na place składowe Ciepłowni C-13, zlokalizowanej przy ul. Spichrzowej 18 i/ lub C14, zlokalizowanej przy ul. Rzepichy 1.
 
Zakontraktowany miał węglowy będzie charakteryzował się między innymi: wysoką kalorycznością o min. 23 000 kJ/kg, niską zawartością popiołu poniżej 16 % oraz zawartością siarki do 0,6 %.
 
Nasz nowy dostawca nie jest nam obcy. W latach wcześniejszych również dostarczał nam węgiel o wymaganych standardach jakościowo-ilościowych. Można stwierdzić, że swoje zobowiązania wypełniał z należytą starannością
 
Dostawca węgla jest zobowiązany dostarczać do każdej partii miału węglowego dowód dostawy i certyfikat jakości wynikający z badań laboratoryjnych węgla energetycznego wystawiony przez akredytowane laboratorium (metodami zgodnymi z Polskimi Normami). Spółka również kontroluje każdorazowo dostawę węgla, wysyłając próbki węgla do akredytowanej jednostki w celu potwierdzenia parametrów jakościowych.
W przypadku rozbieżności jakościowych lub nieterminowego dostarczenia węgla, Spółka ma określone postępowanie reklamacyjne, skutkujące sankcjami dla dostawcy węgla.
 
Jak wspomniano węgiel gromadzony jest na placu opałowym w pryzmach. Zużycie węgla jest monitorowane za pośrednictwem nowoczesnej, legalizowanej wagi, zamontowanej na taśmociągu. Po zużyciu całego węgla z danej pryzmy przeprowadzana jest inwentura, która określa niedobór lub nadwyżkę węgla. W trosce o właściwy monitoring ewentualnych niedoborów lub nadwyżek tworzy się pryzmy o wadze nie przekraczającej 12 tysięcy ton. Nadwyżki i niedobory węgla wynikają przede wszystkim z higroskopijnych właściwości węgla, który podczas opadów wchłania wodę, natomiast na słońcu ją oddaje (paruje). Niedobory i nadwyżki mieszczą się w dopuszczalnych granicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *