Aktualności

dsc07088

Czysta podłączona!

Mieszkańcy, korzystający z energii cieplnej dostarczanej dotychczas z lokalnej kotłowni gazowej K-152 przy ul. Czystej 6 w Gnieźnie mogą już […]

Absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, Prezydent Miasta Gniezna – Pan Jacek Kowalski, udzielił absolutorium z wykonywania swoich obowiązków, Zarządowi Spółki i […]

Siedem cudów natury

Postanowiliśmy wesprzeć konkurs „Siedem cudów natury”, gdyż w swojej działalności dokładamy wszelkich starać aby możliwie w jak najmniejszym stopniu oddziaływać […]

100_6949

Impreza sportowo – rekreacyjna

W dniu 18 czerwca 2010 r., odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna pracowników oraz byłych pracowników (rencistów i emerytów) Przedsiębiorstwa […]

Zakończenie sezonu grzewczego

W związku z przewidywanym wzrostem średnich temperatur zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy w porozumieniu z największymi odbiorcami […]

Gaz droższy już od czerwca

Od czerwca wzrosną rachunki za gaz. Wynika to z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowego cennika Polskiego Górnictwa Naftowego […]

Namaluj Ciepło systemowe – konkurs

Zapraszamy Państwa do konkursu plastycznego na plakat wraz z hasłem dotyczący kampanii informacyjnej mającej na celu popularyzację „Ciepła systemowego”.

Przetarg na węgiel rozstrzygnięty

W wyniku przetargu przeprowadzonego na „Dostawę miału węglowego M II A w ilości 25.500 Mg” – wyłoniony został dostawca, który zaproponował […]

Sprawdź dlaczego ciepło nam ucieka

Wydaje się, że zapotrzebowanie na energię cieplną w mieszkaniach zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych powinno być mniej więcej takie samo. W […]

101_1548

Komin jak nowy

Wielu mieszkańców Gniezna z pewnością zauważyło, że komin z napisem PEC widoczny co najmniej z kilku kilometrów, drugi po Gnieźnieńskiej […]

Czy gaz będzie droższy o 10%?

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna” z 25 lutego 2010 r., PGNiG wystąpił do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o podwyżkę cen […]

Ciepło z PEC w centrum miasta Gniezna

Większości mieszkańców Gniezna sądzi, że ciepło systemowe jest dostępne tylko na osiedlach domów wielorodzinnych. W rzeczywistości od kilku lat jesteśmy […]

Przyłączenie dworca kolejowego

W dniu 23 grudnia nastąpiło podłączenie technologiczne odcinka sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż ul. Lecha do dworca kolejowego w Gnieźnie.