Sprzedaż żużla

Informacje o możliwości zakupu żużla

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż żużla, jako ubocznego produktu spalania wg. zasad ujętych w dokumencie: „Zasady obrotu żużlem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.”Żużel jest dostępny w dwóch miejscach odbioru :

  • Ciepłownia C-13 przy ul. Spichrzowej 18 -odbiór w tonach według wagi samochodowej w ciągu całego roku
  • Ciepłownia C-14 przy ul. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej – odbiór w m3 na podstawie pomiarów skrzyni ładunkowej pojazdu, tylko w miesiącach letnich.

Obowiązujące ceny żużla:

Od 1 sierpnia 2019 r. do odwołania obowiązują następujące ceny żużla niezależnie od ilości:

Cena netto za 1 Tonę (lub 1 m3) – 8,00 zł
Cena brutto (razem z podatkiem VAT) – 9,84 zł
Cena żużla z dowozem na cakowitej długości trasy 10 km netto za 1 tonę wynosi 18,00 zł (22,14 zł brutto)

Dla ilości do 499 t:Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) – 12,50 zł. Cena brutto (razem z podatkiem VAT) – 15,38 zł

Cena żużla z dowozem na całkowitej długości trasy 10 km netto za 1 tonę wynosi 20,50 zł (25,22 zł brutto) Dla ilości od 500 t do 999 t:
Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) – 10,00 zł Cena brutto (razem z podatkiem VAT) – 12,30 zł

Dla ilości powyżej 1000 t:
Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) – 8,00 zł Cena brutto (razem z podatkiem VAT) – 9,84 zł. W celu zakupu żużla należy złożyć wniosek o zakup żużla (w Biurze Obsługi Klienta (parter w budynku siedziby PEC) przy ul. Staszica 13. Druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta lub do pobrania poniżej.