Ogłoszenia

Bywa tak, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie ma do zakomunikowania ważne informacje swoim obecnym, jak i przyszłym klientom, dostawcom oraz opinii publicznej.
Kiedyś do tego celu służyła wyłącznie tablica ogłoszeń. Dzisiaj postanowiliśmy wykorzystać do tego także Internet.
Nie rezygnując z tradycyjnych sposobów komunikowania się ze swoimi obecnymi, jak i przyszłymi klientami, dostawcami oraz opinią publiczną, takimi jak poczta, faks, telefon, prasa, radio, czy też telewizja, chcemy docierać z ważnymi informacjami najszybciej, jak to tylko możliwe - za pośrednictwem Internetu.