Inne dane publiczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. poza udostępnianiem informacji publicznych o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotu, majątku, którym dysponuje a także o zasadach funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. udostępnia także informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w PEC w Gnieźnie oraz o zyskach i stratach przedsiębiorstwa w poszczególnych latach obrachunkowych.

Wyniki kontroli przeprowadzonych w PEC w Gnieźnie
Informacje o prowadzonych i przeprowadzonych kontrolach w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Gnieźnie oraz ich wynikach udzielane są przez sekretariat
Dane kontaktowe:
Tel.: 61 4284551, tel./fax: 61 428 4554
Adres poczty elektronicznej: pec@pec.gniezno.pl

Zyski i straty Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie 

2018/2019
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2018/2019 osiągnęło zysk netto w kwocie 189 500,76 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2017/2018
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017/2018 osiągnęło zysk netto w kwocie 519 230,77 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2016/2017
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2016/2017 osiągnęło zysk netto w kwocie 2 940 634,35 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2015/2016
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2015/2016 osiągnęło zysk netto w kwocie 1 658 530,06 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2014/2015

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2014/2015 osiągnęło zysk netto w kwocie 1 346 935,61 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2013/2014
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2013/2014 osiągnęło zysk netto w kwocie 570.292,50 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2012/2013
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2012/2013 osiągnęło zysk netto w kwocie 573.770,19  zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2011/2012
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2011/2012 osiągnęło zysk netto w kwocie 750.896,02 zł, który na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2010/2011
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2010/2011 osiągnęło zysk netto w kwocie 1.413.578,25 zł, który na mocy uchwały nr 4/2011 Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.07.2011 r. został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2009/2010
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2009/2010 osiągnęło zysk netto w kwocie 1.598.949,20 zł, który na mocy uchwały nr 4/2010 Zgromadzenia Wspólników z dnia 09.08.2010 r. został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.

2008/2009
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o. o. za rok obrotowy 2008/2009 osiągnęło zysk netto w kwocie 453.046,46 zł, który uchwałą nr 4/2009 Zgromadzenia Wspólników został przekazany na podwyższenie kapitału zapasowego przedsiębiorstwa.