Cennik żużla

.
Obowiązujące ceny żużla:

Dla ilości do 499 t:

Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) - 12,50 zł
Cena brutto (razem z podatkiem VAT) - 15,38 zł
Cena żużla z dowozem na cakowitej długości trasy 10 km netto za 1 tonę wynosi 20,50 zł (25,22 zł brutto)
 
Dla ilości od 500 t do 999 t:
Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) - 10,00 zł
Cena brutto (razem z podatkiem VAT) - 12,30 zł

Dla ilości powyżej 1000 t:
Cena netto za 1 Tonę ( lub 1 m3 ) - 8,00 zł
Cena brutto (razem z podatkiem VAT) - 9,84 zł