Nowa taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o. o. informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.66.2022.MŻK z dnia 16 stycznia 2023 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła.

Tekst taryfy opublikowany został w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 stycznia 2023 r.

Taryfa dla ciepła obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 r.

Tekst taryfy oraz decyzje dotyczące cen z rekompensatą zamieszczone zostały na stronie internetowej w zakładce TARYFA DLA CIEPŁA: https://pec.gniezno.pl/taryfy/

W związku z utrzymującymi się wysokimi cenami węgla, rosnącą inflacją, a także wzrostem cen energii elektrycznej informujemy, że dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym nowe ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła wzrosną o 29,61% w stosunku do ostatnio stosowanych.

Dla obiektów zasilanych w ciepło z lokalnych kotłowni gazowych nowe ceny i stawki opłat taryfy dla ciepła wzrosną o 153,2% w stosunku do ostatnio stosowanych. Jest to spowodowane koniecznością zawarcia przez Spółkę nowej umowy na dostawę paliwa gazowego (dotychczasowa bardzo korzystna umowa obowiązywała do 31.12.2022 r.) – od stycznia br. nastąpił drastyczny 4-krotny wzrost cen gazu. Oprócz tak wysokiej ceny paliwa gazowego wpływ na wzrost ceny ciepła ma także rekordowo wysoka inflacja oraz bardzo duży wzrost cen energii elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że dla uprawnionych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) do końca kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie nadal cena ciepła z rekompensatą, a więc jeszcze przez kilka miesięcy dla uprawnionych odbiorców ceny Ciepła systemowego nie wzrosną tak znacznie – wzrosną o około 8%. Dla uprawnionych odbiorców ciepła z kotłowni gazowych oznacza to, że jeszcze przez kilka miesięcy nie odczują tak gwałtownej zmiany ceny ciepła – dla tych odbiorców cena ciepła wzrośnie o około 90% w stosunku do ostatnio stosowanych.

W związku z niepewną sytuacją na rynku surowców pragniemy uspokoić, że Spółka już wcześniej zadbała o zapewnienie wystarczającej ilości węgla, która pozwoli odbiorcom korzystać z Ciepła systemowego bez przeszkód.

Podwyżka cen ciepła jest najniższa z możliwych, niezależna od naszej Spółki, powstała w związku z bardzo trudną sytuacją energetyczną w Polsce i wynika tylko i wyłącznie z czynników zewnętrznych, takich jak cena węgla, energii elektrycznej oraz inflacja. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie ceny i stawki za ciepło są pod kontrolą państwa – wynikają z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli sytuacja na rynku energetycznym ustabilizuje się i cena opału i gazu ziemnego istotnie spadnie, informujemy, że wystąpimy o zmianę taryfy dla ciepła w celu obniżenia cen i stawek.

Ze swojej strony możemy zapewnić, iż zrobimy wszystko co w naszej mocy abyście Państwo mogli być nadal zadowoleni z usług Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, a komfort, bezpieczeństwo i wygoda pozostaną na takim samym – najwyższym poziomie.  Podejmujemy także wszelkie działania zarówno techniczne, jak i organizacyjne, które powinny w przyszłości przyczyniać się do zagwarantowania Państwu możliwie najniższych cen za korzystanie z Ciepła systemowego. Mamy nadzieje, że obecne bardzo wysokie ceny zarówno paliw, jak i energii, w tym energii cieplnej to sytuacja przejściowa, która będzie ulegała stabilizacji w przyszłości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *