Aktualności

Sezon grzewczy w tym roku od 6 października

Najwięksi odbiorcy energii cieplnej dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. zdecydowali o ponownym uruchomieniu dostaw energii […]

PEC w Gnieźnie czyta dzieciom

Akcja „PEC w Gnieźnie czyta dzieciom”, pod patronatem Prezydenta Miasta Gniezna, Jacka Kowalskiego rozpocznie się już 4 października 2011 r. […]