Inwestycje PEC z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. realizuje inwestycje przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Są to inwestycje w źródła ciepła, a więc kotły i nowoczesne stacje odpylania. Ostatnie przedsięwzięcia dofinansowane przez WFOŚiGW to:

 

„Modernizacja kotła WR-25 nr 5 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie

 

Całkowity koszt netto wynosi 8.705.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 8.615.000,00 zł, co stanowi 98,97% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Istniejący kocioł WR-25 nr 5 w konstrukcji tradycyjnej został zmodernizowany na kocioł WR-25 w technologii ekranów szczelnych.

Modernizacja kotła obejmowała:

– eliminację dotychczasowego tradycyjnego obmurza i konstrukcji nośnej,

– uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin,

– zastosowanie lekkiej izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej, pokrytej blachą opancerzenia zewnętrznego,

– zabudowanie dodatkowego podgrzewacza wody,

– przebudowa istniejącej instalacji odpylania spalin, pozwalającej spełnić zaostrzone standardy emisji pyłu na poziomie 100 mg/m3,

– wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego sterowania kotłem.

Modernizacja spowodowała zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin.

 

„Modernizacja kotła WR-25 nr 6 na kocioł WR-10 nr 6 wraz z budową instalacji odpylania spalin w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie”

 

Całkowity koszt netto wynosi 5.002.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 4.912.000,00 zł, co stanowi 98,21% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Istniejący kocioł WR-25 nr 6 w konstrukcji tradycyjnej zostanie zmodernizowany na kocioł WR-10 nr 6 o mniejszej mocy.

Modernizacja kotła obejmuje:

– zmniejszenie mocy do poziomu poniżej 15 MW w paliwie,

– eliminację dotychczasowego tradycyjnego obmurza i konstrukcji nośnej,

– uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin,

– zastosowanie lekkiej izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej, pokrytej blacha opancerzenia zewnętrznego,

– zabudowanie dodatkowego podgrzewacza wody,

– przebudowa istniejącej instalacji odpylania spalin,

– wprowadzenie w pełni zautomatyzowanego systemu sterowania kotłem,

Modernizacja spowoduje zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła oraz skuteczności odpylania spalin.

 

„Modernizacja układu odpylania wraz z kanałami spalin oraz układu odżużlania kotła WR-5 nr 2 w Ciepłowni C-13 w Gnieźnie”.

 

Całkowity koszt netto wynosi 1.502.000,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w postaci pożyczki do kwoty ogółem 1.452.000,00 zł, co stanowi 96,68% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Opis techniczny przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na zastąpieniu istniejącego dwustopniowego układu odpylania (multicyklon i bateria cyklonów) wraz z kanałami spalin na układ o wyższej skuteczności odpylania, pozwalającej spełnić zaostrzone standardy emisji pyłu na poziomie 100 mg/m3. W ramach zadania zostanie także zmodernizowany układ odżużlania kotła oraz układ zasilania kotła w energię elektryczną.

 

Więcej informacji na www.wfosigw.poznan.pl  

logo_wfosigw_kolor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *