Ciepło… cieplej… bardzo ciepło…cieplutko!

Brawo – znalazłeś! – dobry sposób na ciepło w mieście. Jeśli używasz ciepła systemowego, to o nic więcej nie musisz się martwić. Dbamy o to, aby w twoim mieszkaniu zawsze było miło, bezpiecznie i ciepło. Dzięki temu masz czas na robienie rzeczy, na które właśnie masz ochotę. Ciesz się ciepłą stroną życia w mieście, a nam pozwól zająć się ogrzewaniem. Niech każdy robi to, na czym zna się najlepiej.

My najlepiej znamy się na cieple. Swoją wiedzą chętnie podzielimy się z mieszkańcami naszego miasta. Dowiedz się czemu ciepło systemowe jest dobrym sposobem na ciepło w Twoim mieszkaniu:

Bezpieczeństwo

Pamiętaj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych ma wpływ także sposób ogrze­wa­nia. Nie ryzykuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpuszczaj tylko ciepłą wodę. O to, aby wszystko działało jak należy, codziennie dbają fachowcy z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia. Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. Przy jej uży­ciu cie­pło sys­te­mowe dostar­czane jest zawsze, gdy na dwo­rze zrobi się chłod­niej, a w cie­płe dni dostawa jest auto­ma­tycz­nie prze­ry­wana. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie ponosisz też zbędnych kosztów ogrze­wa­nia. Warto oszczędzać.

Pewność

Korzystaj z ciepła sys­te­mo­wego zawsze, gdy go potrze­bu­jesz. Nie musisz wiedzieć, jak działają poszczególne urzą­dze­nia cie­płownicze, aby móc korzystać codziennie z cie­pła i ciepłej wody. O stałe i nie­prze­rwane dzia­ła­nie sys­temu trosz­czą się dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego. Możesz mieć pew­ność, że w Twoim domu będzie cie­pło.

Wygoda

Ciesz się kom­fortem, który daje cie­pło sys­te­mowe. Nie musisz trosz­czyć się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału. Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już! To takie wygodne.

Ekologia

Korzy­stając z cie­pła sys­te­mo­wego ogrze­wasz miesz­ka­nie, a nie całą pla­netę. Firmy pro­du­ku­jące cie­pło prze­strze­gają suro­wych norm ochrony śro­do­wi­ska i emitują mniej zanieczyszczeń niż indywidualne piece. To znacz­nie zdrow­sze, niż tysiące komi­nów na dachach miej­skich domów.

Chcesz wiedzieć więcej? Śmiało – zajrzyj http://www.cieplosystemowe.pl/cieplo-systemowe/wszystko-o-cieple/co-to-jest-cs/

cieplutko-facebook-484x254

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *