Gaz droższy już od czerwca

Od czerwca wzrosną rachunki za gaz. Wynika to z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowego cennika Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – nowej taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych.

Będzie ona obowiązywała od 1 czerwca do 30 listopada br. Jak poinformowało PGNiG wzrost ceny gazu wysokometanowego o 4,8% jest efektem wzrostu kosztów zakupu gazu pochodzącego z importu, a także wzrostu kosztów związanych z obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Dla Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa (WSG) w przypadku gazu GZ 50, czyli gazu zużywanego przez gnieźnian, wzrost ceny wyniesie odpowiednia:
  • dla grupy taryfowej W1 – 3,9%,
  • dla grupy taryfowej W2 – 3,5%,
  • dla grupy taryfowej W3 – 3,7%.
Biorąc pod uwagę, że wyższa wartość opałowa gazu GZ 50 nie pokryła wzrostu kosztów wynikających ze zmiany gazu GZ 35 na GZ 50, mieszkańcy miasta Gniezna, będą obciążeni kolejną podwyżką cen gazu. Szczególnie odczują to osoby używające gazu do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W tym miejscu warto zauważyć, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie prowadzi obecnie prace analityczne związane z wystąpieniem do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nowej taryfy dla ciepła na okres najbliższych 2 lat.
Zarząd PEC w Gnieźnie postawił sobie za cel nie podwyższanie obecnie funkcjonującej taryfy. Ostateczne decyzje zostaną podjęte po szczegółowych analizach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *