Dofinansowanie na podłączenie się do sieci ciepłowniczej PEC w Gnieźnie

Właściciele budynków, władze spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnoty mieszkaniowe lub zarządcy budynków mogą skorzystać z premii termomodernizacyjnej na modernizację lub budowę instalacji ciepłowniczej lub jej elementów.

Premia ta przysługuje na spłatę części zaciągniętego kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Nie może ona jednak wynosić więcej niż 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
O wsparcie działań termomodernizacyjnych można ubiegać się także w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udziela wsparcia
w postaci preferencyjnych pożyczek i ich częściowego umorzenia, dopłat do kredytów preferencyjnych oraz dotacji.
O pożyczkę i uzyskanie umorzenia części pożyczki mogą się ubiegać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Osoby fizyczne, które takiej działalności gospodarczej nie prowadzą, w tym Wspólnoty Mieszkaniowe, mogą ubiegać się o dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów, które zaciągnięte zostały w banku, z którym WFOŚiGW ma zawarta umowę na uruchomienie linii kredytowej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *